Výkopové práce a uložení plastového bazénu do jámy

Když už máme vybrané místo, rozměr, délku i výšku hladiny, případně další ujasnění pro detaily okolo bazénu, měli bychom se zaměřit na výkop jámy, do které pak bazén usadíme. Slunné místo, které jsme si vybrali, můžeme začít vyměřovat dle velikosti bazénu, kde vyznačíme výkop (pomocí dřívek, písku, nebo provázku) o půl metru větší, než je rozměr bazénu (kvůli obetonování). Nyní už můžeme začít s výkopem jámy a to buď s pomocí firmy, která se o výkop postará bagrem a to ve velmi krátkém čase, nebo za pomocí šikovných manželů, kolegů, a přátel, které znáte a tak je nemusíte kontrolovat. Výkop by měl být cca o 40 cm hlubší než je hloubka bazénu. Po vykopání dno zasypeme štěrkem, zhutníme a položíme armovací sítě, tak, aby byly přesně v polovině betonové desky, poté můžeme přidat betonovou směs, ale musíme dbát na to, aby dno mělo vodorovně vyváženou rovinu (bez výstupků, kamenů, atd.). Povrch musí být hladký, z důvodů případného poškození dna bazénu! V případě, že plánujeme protiproud v bazénu, musíme ještě vyhloubit jamku navíc pro instalační šachtu, nebo případně, že bazén má vnější schodiště! Po vytvrzení (vytuhnuti) dno pokrýváme XPS (extrudovaný polystyrén) o tloušťce 2-3 cm, na který se pak může opatrně položit bazénová vana. Ještě před vložení plastové vany do jámy je potřeba celý plastový bazén obložit XPS (extrudovaný polystyrén), protáhnout roxorový drát přes žebra u hloubky 1,5: (ø 8 mm, přes otvory-4 řady) a u hloubky 1,2: (ø 8 mm, přes otvory-3 řady), poté můžeme veškeré potrubí a elektriku svést do jedné šachty, která by měla být poblíž bazénu, nebo k filtraci, ale elektrický zdroj v šachtě, kde je filtrace musí být vždy pod ochranou, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Nyní připojíme pískovou filtraci, světla a všechny různé doplňky co máme v bazénu. Zkontrolujte, zda jsou trysky, světla, skimmeru a další komponenty dotaženy a jestli není někde povolený šroub! Když máme hotovo, začneme pracovat na fixaci bazénu a to dřevěným bedněním, tak abychom při dobetonovávání zabránili deformaci.

Obetonování

Mějme na paměti, že jde o plastový bazén, tudíž musíme dodržovat pravidla, aby nedošlo k deformaci stěn vlivem betonové směsi. Samotné obetonování je náročná činnost, která vyžaduje pečlivost, mnoho trpělivosti a času. Při obetonování, musíme současně bazén dopouštět vodou, aby se tlak stěn vyrovnával - vyhneme se tak případné deformaci stěn vany bazénu. Napustíme 30 cm vody a začneme obhazovat skelet bazénu cca 25 cm, po zatuhnutí pokračujeme stejným způsobem. Vždy však musí být v bazénu o něco více vody, než výška betonu. Stěnu postupně zahazujeme a zhutňujeme zeminou. Musíme být obezřetní a neustále kontrolovat rovinnost bazénu, hlavně horních hran a případné prohyby ihned vyrovnat, buď dopouštěním vody, nebo přidáváním betonové směsi. Pokud máme i vnější schodiště je potřeba, aby bylo dostatečně podloženo, tudíž horní hrana schodiště musí být s hranou bazénu v rovině! Teď můžeme napěchovat pod schody betonovou směs a to s maximální pozorností, aby se směs dostala dostatečně pod každý schod bazénové vany. Skimmer by neměl být úplně obetonovaný, z důvodu možné výměny, apod. Proto jej obložíme polystyrénem, tak, aby nebyl úplně obsypaný betonovou směsí. Když už máme celý obvod bazénu zasypán betonovou směsí, začneme přidávat směs ještě pod okraj bazénu, aby došlo ke zvýšení odolnosti krajů bazénu.

Kontaktujte nás

Kontaktní informace

  • Pondělí - Pátek: 7:00 až 15:00
  • Adresa: Mlýnská 771, Klimkovice 74283
  • telefon: 737 952 837
  • telefon2: 605 558 963
  • Email: jimky-plast@email.cz
  • Email: martingluc@gmail.com

Facebook

Napište nám