Čištění a údržba bazénu

O čištění vody se stará kvalitní písková filtrace, která vodu čerpá a zároveň tak udržuje čistou. Nečistoty, které se usadí na dně bazénu, pohodlně vysajete bazénovým vysavačem a případné nečistoty na hladině stačí vybrat síťkou. Chemickou úpravu vody můžete zajistit jedním ze tří systémů a to buď základním plovoucím, poloautomatickým přisávacím, nebo plně automatickým digitálním. Většinou tyto přístroje využívají chlór, který slouží k dezinfekci vody. Pokud však míváte alergie, nebo chcete ochránit své děti, doporučujeme používat bez chlórové přípravky neboli dezinfekci aktivním kyslíkem. Kontrolu vody provádíme testerem, který měří výskyt chlóru a pH v bazénu. Správné rozmezí hodnot je: 7,2-7,6 pH a 0,3-0,5 mg/l chlóru. Pokud se nám ovšem stane, že se voda zakaluje do zelené barvy, příčinou je nadměrné vyskytování řas, které napravíme úpravou hodnot pH, dále přidáme chlór (případně bazénové Savo) a přípravek proti řasám. Jakmile vše aplikujeme, je potřeba zapnout čističku a nepřetržitě filtrovat vodu, dokud nebude opět čistá. Velmi účinná je písková filtrace! Další ochranou před nečistotami (listí, pyl, apod.) je:

Bazénová chemie chlorová

Chlorova (chemie) desinfekce bývá nejčastěji využívána pro vysoký dezinfekční a oxidační účinek, snadnou aplikaci a nízkou cenu. Chlorová chemie obsahuje volný chlor, který veškeré organické látky spálí. Tato dezinfekce čistí vodu v bazénu šokem, který má dlouhodobý účinek. Pravidelná úprava bazénové vody by měla být 1 až 2 x týdně.

Tvrdost vody

Před použitím jakékoliv bazénové chemie musíme nejdříve změřit hodnotu pH a tvrdost vody. K tomu nám poslouží bazénový minitester. Hodnota pH je důležitá a závisí na ní účinnost většiny výrobků bazénové chemie. Ideální hodnota se pohybuje v rozmezí pH7,2 a pH7,6. Pokud je v bazénu nižší hodnota, znamená to přibývající kyselost a zásaditost vody. Při vyšších hodnotách pH dochází k zakalení vody a nepříjemným projevům na náš organismus. Pokud je v bazénu nižší hodnota, znamená to přibývající kyselost a zásaditost vody. Pokud voda vykazuje vysokou tvrdost je dobré použít stabilizátor tvrdosti. Ideální tvrdost vody je 7 až 12°N. Stabilizátor tvrdosti nebo maskovač je nutné použít hned po napuštění bazénu. Při hodnotě vyšší než pH 7,6 aplikujeme přípravek pH minus, dokud nebude pH v doporučované hodnotě. Při hodnotě nižší než 6,8 aplikujeme přípravek pH plus, tak dlouho, dokud se pH neupraví.

Vločkovač

Vločkovač do bazénu je v kapalné nebo pevné formě. Přípravkem docílíme průzračně čistou vodu. Vločkovač je vhodný rozmíchat nebo rozpustit v malém množství vody a následně vlít po obvodu bazénu. Je nutné vypnou na pár hodin bazénovou filtraci, aby mohlo dojít k tvorbě vloček, které se postupně usazují na dně. Proces vločkování je jednoduchý, všechny nečistoty ve vodě se shlukují do chomáčků-vloček a padají na dno Pak je můžeme vysát pomocí bazénového vysavače. Zbytky nečistot z bazénu se zachytí ve filtračním zařízení. Voda v bazénu se pomocí vločkovače stane opět průzračnou. Práce s vločkovačem je snadná. Odstraní všechny mechanické nečistoty, mléčný zákal, řasy a působí také preventivně. Abychom dosáhli maximálního výsledku, je dobré kombinovat vločkovací přípravky se shlukovačem nebo speciální kartuší Stop zákalu.

Chlorová chemie

Bazénová chemie se používá ve formě tekutého chloru, chlorových tablet a chlorovych granulátů. Je vhodná pro všechny typy bazénu. Chlor obecně zabraňuje tvorbě řas a baktérií. Tyto produkty čistí bazén jednak šokem a zaručují dlouhodobý desinfekčním účinek. Chlorová chemie je založena na účinku volného chlóru, který veškeré organické látky odstraní. Při manipulaci s chlorem dodržujte dávkování a manipulaci. Přípravky pH se nesmí nikdy míchat s chlorovými přípravky! Každý uvedený přípravek rozmícháme zvlášť a přidáváme ho do vody. Tableta se umisťuje do skimmeru, plováku nebo do dávkovače tablet. Tablety dávejte do dávkovače, nikdy přímo do bazénu, jinak dochází k vybělení plastu nebo bazénové fólie.

Způsob použití přípravku- chlorové tablety

Před prvním použitím chlorových tablet vždy upravte hodnotu pH. Ideální hodnota se pohybuje v rozmezí pH7,2 a pH7,6. Pak provádíme počáteční šokovou dezinfekci vody přípravkem SHOCK Chlor nebo RAPID Chlor. Další den dávkujeme tablety přes zapnutou filtraci plovákem, skimmerem nebo dávkovačem. Je nutné udržovat obsah aktivního chloru v rozmezí 0,3-0,8 mg/l. Obsah chloru a hodnotu pH kontrolujte 1x týdně kapičkovým testerem. Podle teploty vody přidáváme každý týden 1 až 2 tablety na 30 m3 vody. Při nižší teplotě vody do 25°C dáváme 1 tabletu, při vyšší teplotě 2 tablety. Čím víc je vyšší teplota vody, tím častěji přípravek dávkujeme.

Šoková desinfekce bazénové vody SHOCK Chlor nebo RAPID Chlor.

Shock je tekutý vysoce koncentrovaný dezinfekční prostředek, který je určen pro šokovou dezinfekci bazénové vody. Používá se při vysokých letních teplotách, velkému počtu koupajících, klimatických podmínek, výskytu řas a při jiných potížích s bazénovou vodou. Šoková desinfekce je vhodná pro všechny typy bazénu s filtrací i bez filtrace. Je ideální také pro zazimování bazénu. Tekutý přípravek aplikujeme přímo do vody, nebo přes filtrační zařízení. Dávkování aplikujeme při zapnuté filtraci, aby došlo k dobrému promíchání celého bazénu.

Komplikace bazénové vody a jak je odstranit?

Zelená voda v bazénu

Když nám koluje v bazéně zelená voda, možnou příčinou je růst řas, doplníme dezinfekci, přidáme algicid nebo vyvločkujeme a upravíme pH.

Algicid je přípravek, který nám pomůže s likvidací řas v bazénu. Díky přípravku řasy zhnědnou a odumřou. Pomocí vločkovače řasy klesnou ke dnu, kde se dají dobře vysát vysavačem. Algicid se dávkuje v průběhu koupací sezóny preventivně, aby bylo zabráněno růstu řas.

Zelená voda v bazénu, stěny a dno bazénu jsou slizké

Příčinou je zvýšený výskyt řas. Nejprve zkontrolujeme pH a obsah aktivního chloru, jinak jej upravíme. Očistíme stěny a dno bazénu, nečistoty odsajeme mechanickým vysavačem. Do bazénu přidáme algicidní přípravek a zvýšíme filtrační cyklus.

Zakalená voda v bazénu

V zakalené vodě nám mohou růst řasy, můžeme mít vysoké pH, nízký obsah desinfekčních prostředků. Do vody přidáme desinfekci, upravíme pH a nakonec filtrujeme.

Hnědá voda v bazénu

Voda obsahuje vysoký obsah kovů. Do vody dáváme Maskovač tvrdosti vody, upravíme pH a nezapomene na desinfekci

Maskovač tvrdosti slouží ke stabilizaci vody a kovových iontů, je to bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě. Působí v širokém rozsahu pH a je stabilní také při vysokých teplotách. Přípravek působí proti nepříjemným zákalům, šetří spotřebu desinfekčních a dalších přípravků na údržbu bazénové vody.

Skvrny na stěnách

Příčinou skvrn na stěnách bazénu tvoří zejména tvrdá studniční voda. Bazén vypustíme do přijatelné výše, očistíme stěny i dno bazénu desinfekčním přípravkem.

Pěna v bazénu

Pěnu v bazénu nám můžou udělat různé organické nečistoty, jako jsou šampóny tekuté gely, mýdla a krémy, které používáme. Proto je důležité před vstupem do bazénu se pořádně osprchovat, aby nedošlo k zanesení bazénové vody těmito přípravky. Odpěníme část vody pomocí odpěňovače.

Odpěňovač je speciální přípravek, který slouží pro odstranění nežádoucí pěny z hladiny bazénové vody. Odpěňovač navrací vodě zpět její povrchové napětí. Při přílišném snížení povrchového napětí dochází díky pohybu vody k tvorbě pěny na hladině bazénu.

Výkyvy pH

Tyto výkyvy způsobuje nízká a vysoká úroveń alkality. K odstranění nám poslouží pH plus a maskovač tvrdosti.

Desinfekce není dostatečná

Možnou příčinou může být vysoká úroveń pH. Na odstranění použijeme stabilizátor pH.

Když se nám tvoří vodní kamen

Příčinou vodního kamene je vysoký obsah vápníku, vysoká úroveń pH. Na vodní kámen použijeme maskovač tvrdosti a stabilizátor pH.

Dráždění očí a kůže

Možnou příčinou je nízké nebo vysoké pH, vysoký obsah vázáného chloru. Upravíme pH, dávkujeme dvojnásobné množství přípravků flokulantu, s koupáním počkáme, až koncentrace chloru klesne pod 0,6 mg/l.

Mléčná voda v bazéně

Mléčnou vodu způsobuje vysoký obsah vápníku. Dávkujeme maskovač tvrdosti, upravíme pH a doplníme desinfekci.

Usazování vápenatých a hořečnatých solí na stěnách, schůdkách a dně bazénu

Příčinou je zvýšená tvrdost vody. Stabilizujeme tvrdost vody a přípravkem stabilizátor tvrdosti zabráníme vzniku usazenin.

Kontaktujte nás

Kontaktní informace

  • Pondělí - Pátek: 7:00 až 15:00
  • Adresa: Mlýnská 771, Klimkovice 74283
  • telefon: 737 952 837
  • telefon2: 605 558 963
  • Email: jimky-plast@email.cz
  • Email: martingluc@gmail.com

Facebook

Napište nám